foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zapraszamy do naszej firmy


Transport

Sprzęt, którym świadczymy usługi oraz wynajmujemy to: ciągniki siodłowe, pojazdy 4-osiowe, pojazdy asenizacyjne, zamiatarka kołowa ulic,

zobacz wiecej

Us\lugi ziemne

Świadczy usługi w postaci wywozu nieczystości płynnych, wykonuje roboty ziemne oraz sprzedaje piaski i żwiry różnych frakcji z własnych kopalń, a także

zobacz wiecej

Sprzeda\ż

a.

zobacz wiecej

INNE

[.

zobacz wiecej