foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Zapraszamy do naszej firmy

Produkty i usługi

 
Świadczy usługi w postaci wywozu nieczystości płynnych, wykonuje roboty ziemne oraz sprzedaje piaski i żwiry różnych frakcji z własnych kopalń, a także przyjmuje do zagospodarowania i odzysku odpady:

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
Gruz ceglany
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
Odpady z remontów i przebudowy dróg
Gleba i ziemia, w tym kamienie
Urobek z pogłębiania
Tłuczeń torowy (kruszywo)
Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu
odpady żwiru lub skruszone skały
odpadowepiaski i iły
odpady betonowe i szlam betonowy

Sprzęt, którym świadczymy usługi oraz wynajmujemy to:

• ciągniki siodłowe
• pojazdy 4 – osiowe
• pojazdy asenizacyjne
• zamiatarka kołowa ulic, dróg i placów
• naczepy oplandekowane
• naczepy niskopodwoziowe
• koparki
• fadromy
• przesiewacz piasków

Ponadto w ofercie sprzedaży posiadamy:

• piasek (0,2-0,4)
• kamień (0-31,5)
• humus
• żwir (2-8)
• tłuczeń
• pospółka (do zasypywania fundamentów)

Posiadamy własny warsztat naprawczy, dzięki któremu obsługa i sprawność naszych pojazdów jest niezawodna.

żwirownia, żwirownie, piaskownie, piaskownia, transport kruszyw, sprzedaż żwiru, sprzedaż piasku, transport piasku, transport żwiru, piasek, kamień, żwir, odpady betonu, gruz ceglany, szlam betonowy, tłuczeń torowy, urobek z pogłębiania, odpady skalne, odpady żwiru, skruszone skały, odpady z przebudowy dróg,humus, roboty ziemne, odpadowe piaski i iły, odpady z remontów, wywóz nieczystości płynnych, tłuczeń, pospółka, sprzedaż pospółki, wynajem ciągników, wynajem koparki, pojazdy 4-osiowe, pojazdy asenizacyjne, zamiatarka kołowa ulic, naczepy oplandekowane.